VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thứ hai, 12 Tháng 5 2014 04:33
PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN
Share on Facebook

 

LOẠI VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NỘI DUNG

HIỆU LỰC

LUẬT  

21/2004/QH11

Luật phá sản

Có hiệu lực từ ngày 15/04/2004

NGHỊ ĐỊNH  

67/2006/NĐ-CP

Nghị định 67/2006/NĐ-CP ngày 11/7/2006 của Chính phủ hướng dẫn áp dụng Luật phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức hoạt động của Tổ quản lý thanh lý tài sản

Còn hiệu lực

114/2008/NĐ-CP

Nghị định số 114/2008/NĐ-CP ngày 03/11/2008 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác

Còn hiệu lực

10/2009/NĐ-CP

Nghị định số 10/2009/NĐ-CP ngày 06/2/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản

Còn hiệu lực

05/2010/NĐ-CP

Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật phá sản với tổ chức tín dụng

Còn hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

 

Nghị quyết 03 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao ngày 28/04/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phá sản

Còn hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH

01/2005/QĐ-TANDTC

Quyết định số 01/2005/QĐ-TANDTC ngày 27/04/2005 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về quy chế làm việc của tổ Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản

Còn hiệu lực